На 20 юли, Православната църква почита Св. прор. Илия /Илинден/

На 20 юли, Православната църква почита Св. прор. Илия /Илинден/

Свети пророк Илия е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в Единия Бог. От древност Църквата го нарича „Пророк и Предсказател на великите Божии дела”, „Ангел в плът” и „Предтеча на Второто Христово Пришествие”. Той е единствен и тайнствен избраник Божи, с това, че неговият живот не завършва като другите човеци със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница. Св. Илия пророкувал 25 години и край р. Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето.

Единствен Бог знае каква тайнствена мисия е предопредил за безсмъртника Илия. Тя ще се прояви в края на времената, както Сам Господ е предсказал:”Илия първом ще дойде и ще уреди всичко”./ Мат.17:11/За нас остава надеждата, че огненото възнесение на пророка е предобраз на предназначението на всеки човек.Името Илия означава „крепост Господня” – много са именниците, които на този ден имат личен празник.

Материала подготви: Сийка КЕТЕВА

Вирни се горе