На 20 януари 2022 г. се навършват 140 години от рождението на Николай Вранчев – патрон на библиотеката

На 20 януари 2022 г. се навършват 140 години от рождението на Николай Вранчев – патрон на библиотеката

През 1985г. с решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян, библиотеката получава името на известния родоповед, писател и преводач от национална величина. Той е богата творческа личност, надарен писател и фолклорист. Отличава се с висока интелигентност, специална филологическа подготовка – един от най-добрите преводачи на класическата европейска литература. Изключително богатство във фонда на Регионална библиотека – Смолян са оригиналните издания на негови книги и преводи. Повече за живота и творчество на Николай Вранчев можете да научите от Електронната библиотека „Творците на Родопа“ тук: https://www.librarysm.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%20% D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0/ vranchev.html

Част от книгите на Николай Вранчев са дигитализирани и могат да бъдат прочетени пълнотекстово в Дигиталната библиотека „Паметта на Родопа“ тук: https://www.librarysm.com/digital.html Николай Вранчев е издател на ученическите библиотеки „Ралица“ и „Забава и поука“, които са утвърдени от тогавашното Министерство на Народното просвещение за учениците и училищата. С публикация по темата в сп. „Родопа“ преди 97 г. можете да се запознаете в рубриката ни „На тази дата преди“ тук: http://www.kraeznanie.librarysm.com/date.html 140-годишнината от рождението на нашия патрон ще бъде отбелязана през годината с различни инициативи.

Вирни се горе