МЗХГ състави 124 акта нарушение на Закона за горите

 МЗХГ състави 124 акта нарушение на Закона за горите

Повече от 6400 проверки са реализирали държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция в последните 4 дни, информират от пресцентъра на Министерство на земеделието. Проверките са извършени в периода от 18 до 21 март, като са съставени 124 акта и 40 констативни протокола.

Инспекторите от държавните горски предприятия са извършили общо 4239 инспекции по Закона за горите, в последните 4 дни. Контрол на място е реализиран на 885 обекти за добив на дървесина и 737 превозни средства. Ловците, които са проверени са 2308, риболовците – 7, а други физически лица- 302. Съставени са 58 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 24,94 пространствени кубически метра дърва, 2 моторни превозни средства, един кон, 4 каруци, както и 2 моторни триони.

В същия период служителите на регионалните дирекции по горите са инспектирали 217 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 288 места за добив на дървесина, 956 превозни средства, 28 ловци, 84 риболовци и 710 физически лица. Общо извършените инспекции са повече от 2200, като в резултат от тях са съставени 40 констативни протоколи и 66 акта.

Вирни се горе