МВР открива телефонна линия за сигнали, свързани с нарушения или престъпления в изборния процес

МВР открива телефонна линия за сигнали, свързани с нарушения или престъпления в изборния процес

МВР открива телефонна линия за сигнали, свързани с нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

От 11 юни до 12 юли 2021г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail: izbori2021@mvr.bg, гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предсрочните парламентарни избори.

Вирни се горе