Музеят отбелязва Празника на обединения град Смолян с две театрални представления

Музеят отбелязва Празника на обединения град Смолян с две театрални представления

18 юни – празник на обединения град Смолян ще бъде отбелязан в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян с представяне на два театрални спектакъла: „Кълбото“ на 15 юни от 15.00 часа и „Концертът“ на 20 юни от 15.00 часа.

Съвместният проект на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смолян и Център за изкуства „За Родопите“ разширява спектъра на дейност по музейната програма „Музеят – новото сценично пространство на Смолян“.

Темите на спектаклите на актрисата Десислава Минчева и режисьора Петър Тодоров са особено привлекателни за младежката публика – „Кълбото“ е посветен на опазването на планетата и природата, а „Концертът“ е вълнуващо преживяване, свързано с българския фолклор и най-популярните български народни песни.

Честит празник на обединения град Смолян!

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

Вирни се горе