МУЗЕЯТ В СМОЛЯН ПОЛУЧАВА ПОДКРЕПА В РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

МУЗЕЯТ В СМОЛЯН ПОЛУЧАВА ПОДКРЕПА В РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще реализира пореден проект с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Проектът „Осигуряване оптимален климатичен режим в РИМ – Смолян“ е одобрен за финансиране от Министерство на културата в Конкурс за предоставяне на целева структурна подкрепа, насочена към държавни, регионални и общински музеи и художествени галерии с цел покриване на част от разходите за електроенергия в зимния период.

Проектното предложение „Осигуряване на оптимален климатичен режим в РИМ – Смолян“ цели компенсиране на увеличените разходи за електроенергия на музея. С предоставените средства от 7 558,24 лв. ще се гарантира осигуряването на подходяща температура, осветеност и влажност във фондохранилищата и експозиционните площи на Регионален исторически музей „Стою Шишков” и постоянната експозиция на Къща музей „Ласло Наги“ – Смолян.

Вирни се горе