Музеят ще реализира проект „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“

Музеят ще реализира проект „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще реализира проектно предложение „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Във Фотоархива на музея, наброяващ над 100 000 картотекирани негативи, диапозитиви, кинофилми и видеокасети, се съхраняват кадри, запечатали различни моменти от обществения живот и културно-историческото наследство на Средните Родопи и такива, създавани в резултат на пряката музейна работа – провеждане на археологически разкопки и специализирани музейни експедиции, уреждане на експозиции, музейни изложби, конференции, срещи и др.

Вирни се горе