Музея в Смолян стартира изследователската акция „Млади родопски краеведи“

Музея в Смолян стартира изследователската акция „Млади родопски краеведи“

По повод 80 години от създаването на музея в Смолян и 150 години от рождението на видния общественик, книжовник, родоповед, учител и основател на музея – Стою Шишков музейната колегия, съвместно с Регионален инспекторат по образование – Смолян и Държавен архив – Пловдив стартира изследователската акция „Млади родопски краеведи“. Инициативата стартира през януари 2015 г. и ще приключи през октомври 2015 г. Главната цел на организаторите е създаване на мрежа от млади родопски краеведи, които да допълнят познанията си за историята на родното място и да придобият умения за нейното проучване, съобщиха от културната институция.

Идеята за реализиране на изследователската акция се поражда във връзка с подобна инициатива, реализирана от Стою Шишков през 1928 г. Като уредник в Окръжен етнографски музей в гр. Пловдив видният родопчанин разработва Въпросник с цел краеведски проучвания, отнасящи се до природата, демографията, историята, занаятите, културата и др. за всяко селище в Тракийска област, включително и в Родопите. Въпросниците са попълвани най-често от учителите по места. Днес те се съхраняват в Държавен архив – Пловдив, в личния фонд на Стою Шишков. Според регламента, изработен от музейната колегия, подобен Въпросник за историята на родното място ще попълват и екипите, регистрирали се за участие в изследователската акция „Млади родопски краеведи“. Инициативата е насочена към общообразователните училища в област Смолян. Всяко училище има право да участва с един екип, включващ един учител и трима ученици. Екипите попълват Въпросника, който се изпраща на посочен електронен адрес в посочен срок. В изследователската си работа те могат да ползват поселищни монографии и проучвания (ако има такива), летописни книги за училищата, читалищата и кметствата по места, както и да потърсят помощ от служители в тези институции. Спомените, разказите и устните сведения на възрастните хора по селища също ще им бъдат много полезни. Изследователската работа на участниците ще се разглежда и оценява от комисия от специалисти от трите институции – организатори. Представянето на резултатите от изследователската акция ще бъде в музея на 29 октомври 2015 г. по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Екипите, класирани на първо, второ и трето място от комисията по оценяване ще получат награди, осигурени от организаторите. Резултатите ще бъдат представени на интернет страниците на РИМ – Смолян и РИО – Смолян.

До 30 януари 2015 г. (краен срок за регистрация по регламент) в акцията са регистрирани 16 екипи от следните общообразователни училища в област Смолян: ПМГ „Васил Левски“ – Смолян; ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян; ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян; ОУ „Стою Шишков“ – Смолян; ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян; ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка, общ. Смолян; ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън, общ. Смолян; ПГ „Васил Димитров“ – гр. Мадан; СОУ „Отец Паисий“ – гр. Мадан; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина, общ. Мадан; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Неделино; ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Барутин, общ. Доспат; ОУ „Д. Благоев“ – с. Осиково, общ. Девин; ОУ „Христо Ботев“ – с. Лясково, общ. Девин; ОУ „Отец Паисий“ – с. Ягодина, общ. Борино и ОУ „Васил Левски“ – с. Буйново, общ. Борино.

Вирни се горе