МРРБ проверява текущи ремонти на пътища

МРРБ проверява текущи ремонти на пътища

Ревизията на наддоговорените дейности за 2021 г. по договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа продължава. Дейностите се проверяват от междуведомствена работна група, в която участват съветник на министър-председателя, заместник-министри на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, както и експерти от двете ведомства.

Плащанията ще се осъществят след осигуряване на средства на МРРБ, респективно на Агенция “Пътна инфраструктура”, с нарочно решение на Министерския съвет. В проектобюджета на АПИ за 2022 г. не са заложени средства за изплащане на натрупаните задължения по договори с надхвърлени стойности, защото не е уточнен точният размер на сумите.

Срокът за работа на междуведомствената група изтича в началото на май месец тази година. Дотогава работната група ще излиза с междинни месечни доклади, на базата на които безспорните неразплатени дейности по договорите ще бъдат веднага разплащани. За останалите суми държавата ще проведе преговори с всяка конкретна фирма за всяка конкретна дейност.

Една от първите работни срещи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов след встъпването му в длъжност беше именно с представители на Браншова камара “Пътища”. Както и досега, министър Караджов е готов за активен диалог с бранша във всякакъв формат. Разрешаването и на този наследен проблем е приоритетна задача за екипа на МРРБ.

По-рано вчера от Българска браншова камара “Пътища” съобщиха, че все още няма плащане за извършени ремонти по пътните отсечки и така се създава риск за поддръжката на републиканската пътна мрежа. От организацията са уведомили правителството, че и в Закона за бюджета не са предвидени средства за разплащане по ангажиментите, поети от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Вирни се горе