МРРБ представи програмата за саниране, ремонт на пътища и подмяна на ВиК структурата

МРРБ представи програмата за саниране, ремонт на пътища и подмяна на ВиК структурата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започна работата по подготовка на критериите за финансиране на мерки за енергийна ефективност със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост за публични, културни, спортни, търговски или промишлени сгради, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Предвижда се всички общини в страната да имат достъп до ресурса от плана, но първо трябва да направят “инвентаризация” на обществения сграден фонд. МРРБ ще разработи насоки за кандидатстване и критерии за приоритизиране на обектите. Финансиране ще могат да получат и държавни ведомства на административни сгради, които се намират извън територията на столицата.

Това беше дискутирано на работна среща на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и представители на Националното сдружение на общините и на местни власти от страната.

Предвидените средства за саниране в плана на МРРБ са 370 млн. лв. без ДДС. С финансиране от него ще продължи да се изпълнява и програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради.

По време на срещата бяха обсъдени правилата, по които ще се финансират общински благоустройствени проекти със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След преструктурирането му 500 млн. лв. ще бъдат насочени към ремонт на четвъртокласни пътища и ВиК проекти в общини с население между 2000 и 10 000 души. Условие за финансиране ще бъде наличието на издадено разрешение за строеж и завършени процедури по ЗОП за избор на изпълнители.

Основната цел на инвестициите с този ресурс е сближаване на регионите, като фокус ще бъдат малките общини, предвид че големите имат повече източници на финансиране, подчерта министър Караджов.

Друга тема, която бе обсъдена е ремонта на пътната мрежа в страната. Предложенията за ремонт на общински пътища към момента надхвърлят 1 млрд. лв. Тези, които считаме, че биха могли да бъдат финансирани, са разделени на 5 основни групи, информира заместник-министър Явор Пенчев.

Първата група включва 21 обекта с готови проекти, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. За част от тях има и актуални количествено-стойностни сметки, възлизащи на общо около 20 млн. лв. Ориентировъчната стойност на останалите е общо 50 млн. лв.

88 обекта са обособени във втора група. За тях са налични проектна готовност и разрешение за строеж, но нямат избрани изпълнители. Разделени са отново на две подгрупи. 150 млн. лв. без ДДС е стойността на тези с точни количествено-стойностни сметки, а останалите възлизат на около 70 млн. лв. без ДДС.

Третата група включва обекти, за които е необходимо презаверяване на изтекли разрешения за строеж. 107 млн. лв. е стойността на проектите, за които количествено-стойностните сметки са актуални, а останалата част са за около 75 млн. лв.

За 129 обекта, включени в четвърта група, има проектна готовност, но за тях все още не са издадени необходимите разрешения за строеж. За други 31 обекта няма проектна готовност или трасето не е част от утвърдения списък на общинските пътища.

Информацията за тези проекти ни е предоставена от Националното сдружение на общините. В министерството продължава да се получава информация директно от общини, обясни зам.-министър Пенчев.

Всяка седмица експертите ще преглеждат документите, които се получават в министерството. Ще финансираме обекти с по-широк обхват, като улици и площади, например, до изчерпване на ресурса, информира министър Караджов.

Заместник-министър Деляна Иванова съобщи, че същият подход ще се прилага и по отношение на финансирането на ВиК инфраструктура. Ще се изискват проектна готовност, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител, който е потвърдил ангажимента си. Ще се подкрепят и проекти, които е предвидено да се изпълняват на отделни етапи. Условие за предоставянето на субсидията обаче ще е да се работи едновременно по водопроводните и канализационните съоръжения в конкретната територия.

Предвижда се проектите да бъдат съфинансирани от общините. Размерът на техния дял предстои да бъде уточнен.

Кметовете приветстваха екипа на МРРБ за диалога с тях, за активната работа и за инициативата.

Управителният съвет на Националното сдружение на общините ще обобщи предложенията и становищата на местните власти, след което ще ги представи на МРРБ.

Вирни се горе