МРРБ подписа споразумения за инфраструктурни проекти със 115 общини

МРРБ подписа споразумения за инфраструктурни проекти със 115 общини

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подписа 442 споразумения за проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на общински обекти със 115 общини. Това съобщиха от МРРБ.

Инфраструктурните проекти на стойност 971 млн. лева. Предвидено е те да се реализират и разплащат на траншове до края на 2026 г. Кметовете на общини са подписали над 200 от споразуменията, като останалите ще се сключат в следващи дни, поясняват от ведомството.

Към днешна дата от местните администрации са подадени общо 1 159 заявления за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Едва 583 са допустими за финансиране според МРРБ. Средствата отпуснати за тях са 1,13 млрд. лв.

От ведомството уточняват, че се очаква следващата седмица да бъдат подписани още 141 споразумения, които са напълно окомплектовани, а за тези в които са установени пропуски се води комуникация с местните власти за отстраняване на неточностите.

Според министър Андрей Цеков е хубаво всяка година да влизат такива пари в общините, за да спре правенето на кърпежи, и това да промени начина, по който живеят хората. По думите му след сключване на споразуменията общините могат да кандидатстват за до 20% авансово плащане, а след това финансирането ще е според физическото изпълнение на обекта. Реално ще изплатим 90% от предвидените суми при отчитане на 50% физическо изпълнение, а последното плащане от 10% ще е при приемане на обекта. Така общините ще могат да работят спокойно, без да се притесняват за финансиране, подчерта той.

Регионалният министър отбеляза, че дейностите, които ще се изпълняват с финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти, ще подобрят условията за живот на хората по места и ще помогнат за привличането на повече инвеститори.

Министерството на финансите уверява, че в бюджета за 2024 г. са предвидени достатъчно средства за разплащане на общинските проекти. Преведените досега средства по сметка на МРРБ ще са достатъчни за разплащане на авансовите плащания от 20% за одобрените досега проекти. След това средства от бюджета ще се превеждат на траншове на месечна база, както е предвидено в програмата за общинските проекти.

Вирни се горе