МРРБ има готовност да започне подписването на споразумения за финансиране на общински инвестиционни проекти

 МРРБ има готовност да започне подписването на споразумения за финансиране на общински инвестиционни проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да започне да подписва споразуменията с общини, посочени в Решение на Министерския съвет № 711/2022 г. за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Министерството кани кметовете на съответните общини за подписване на споразуменията от понеделник, 24 октомври 2022 г.

С 406 374 769 лв. от бюджета на министерството за тази година ще бъдат финансирани 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.

Одобрените обекти бяха предложени от Националното сдружение на общините в Република България след посочването им от съответната общинска администрация като най-приоритетни. За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

МРРБ ще финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

Вирни се горе