Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Смолянско

 Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Смолянско

Училищата от областта още могат да назначат начални учители по математика, биология, информатика и в целодневна форма на обучение от програма “Нов път в преподаването" на “Заедно в час”

Всички общински и държавни училища от област Смолян още могат да назначат прецизно подбрани и съвременно обучени учители от програма “Нов път в преподаването”, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора да се връщат към учителската професия. Повишеният брой кандидати прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са подготвени за работа в контекста на съвременното образование.

Според директори, кандидати, които формално отговарят на критериите за назначение в училище, не винаги имат правилните нагласи, мотивация и подготовка, които са водещи за успеха на един учител и неговата добавена стойност за учениците.

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява “Заедно в час” за учителите в своята програма ”Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство.

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, БИОЛОГИЯ И В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СМОЛЯНСКО

За област Смолян “Заедно в час” има подготвени учители:

по математика;

по информатика и ИТ;

по биология;

и в целодневна форма на обучение в прогимназиален етап.

За да се запознаят подробно с кандидатите, директорите трябва да подадат заявките си за нови учители от "Заедно в час" на сайта https://zaednovchas.bg/schools/

Освен методиката на преподаване на предметите в начален етап, участниците в програма “Нов път в преподаването”, които се квалифицират за преподаватели в начална степен, преминават и през специална подкрепа за прилагането на социално-емоционално учене (СЕУ) в класната стая. Учебният план се базира на рамката на Световната банка за развитие на социално-емоционални умения при деца и тийнейджъри. Развитието на тези умения помага на учениците да разбират и контролират по-добре емоциите, мислите, поведенията и импулсите си. Те се учат как да създават позитивни взаимоотношения, да вземат отговорни решения и да преследват значими за тях цели.

Всички участници в програмата залагат още на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации.

Учителите от “Нов път в преподаването” преминават през специално разработени обучения, практическа работа с ученици, менторска подкрепа, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. Всички обучения са съобразени с държавните образователни изисквания.

Програмата включва и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които се оценяват високо от директорите на училищата партньори в ситуацията на дистанционно обучение. Всичко това са предимства, от които се възползват и училищата, в които учителите започват работа.

За "Заедно в час"

Фондация “Заедно в час” вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. “Нов път в преподаването” е първата програма на организацията, която привлича, подбира, обучава и подкрепя силно мотивирани и способни хора от различни сфери да стават учители в цялата страна.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Вирни се горе