МОН утвърди план-приема за следващата 2014/2015 учебна година за Смолянска област

МОН утвърди план-приема за следващата 2014/2015 учебна година за Смолянска област

Министерството на образованието утвърди предложения план-прием за Смолянска област за учебната 2014/2015 година, съобщиха от Регионален инспекторат по образованието – Смолян.

След завършен 7-и клас профилираните паралелки в профилирани гимназии и СОУ са 14. Има завишение с две паралелки – една в СОУ „Антим I” – Златоград – „чуждоезиков профил, немски”, и една паралелка с нов технологичен профил в СОУ „Отец Паисий” – Смолян – „защита на информацията”, който ще се осъществява за първи път. След завършен 7-и клас са утвърдени и още четири професионални паралелки в ПГИ „Карл Маркс” – Смолян, ПГТТ „Христо Ботев” – Смолян и ПГС „Никола Вапцаров” – Смолян. След завършен 8-и клас са утвърдени 11 непрофилирани паралелки в СОУ, 4 профилирани паралелки в СОУ, 15 професионални паралелки в професионални гимназии, в това число 1 професионална паралелка в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Неделино. За трети пореден път се утвърждава и професионална паралелка за ученици със специални образователни потребности в ПГТТ „Христо Ботев” – Смолян. Увеличил се е броят на паралелките в задочна форма на обучение от 2 на 5 в професионалните гимназии. Утвърдена е и една паралелка в Спортното училище в Чепеларе, с прием след завършен 6-и клас.

Вирни се горе