МОН публикува резултатите от НВО след 7. клас по български език и математика

МОН публикува резултатите от НВО след 7. клас по български език и математика

Министерството на образованието и науката публикува оценките на седмокласниците, които се явиха на национално външно оценяване по български език и математика.

Резултатите им са важни за продължаването на образованието им в гимназиалното ниво и се очакваха с много висок интерес от родителите, част от които останаха недоволни от забавянето до последния възможен момент - 28 юни.

От МОН отчитат една добра новина - учениците са подобрили резултатите по български език и литература.

Средният резултат при 7. клас е 55.04 точки, като 13 от децата са постигнали максималния бал от 100 точки. Още 15 ученици имат 99.5 точки, а 34 - 99 точки.

По български език и литература седмокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор. Повече от 3 000 ученици са получили максимални или много близко до максималния брой точки от работата си върху тези задачи. Умеят да намират и извличат информация от текст. Над 75% от седмокласниците не се затрудняват при определянето на синоними и антоними. Две от задачите с избираем отговор са затруднили учениците: определяне вида на употребено в изречение местоимение и определянето на вида на изречение по състав.

При задачите със свободен отговор най-трудна се е оказала 25. задача. През тази година учениците трябваше да разтълкуват внушенията на стихове от одата „Опълченците на Шипка“ – близо 2/3 от седмокласниците са се затруднили да разтълкуват смисъла на посочените стихове.

Разказът „Ева, която расте и се смалява“ не е затруднил по-голямата част от седмокласниците - средният брой точки на тази задача е 17,8 т от общо 35.

Доста по-слаби са резултатите на НВО по математика, където средното ниво е 35.29 точки - съизмерим с миналогодишния, но отново далеч от желаното ниво.

Тук има по-голям брой на децата, които са се справили безупречно - 262 души.

Учениците се затрудняват при определянето и записването на координатите на симетрична на дадена точка в правоъгълна координатна система.

Проблеми има и при разчитането, използването и интерпретирането на данни, представени с текст или диаграма, както и при съставянето на математически модел на реални житейски ситуации и преобразуването му с математически методи и алгоритми.

Двама ученици имат по 100 точки и на двата изпита от националното външно оценяване – български език и литература и математика.

По региони най-добре на изпита по БЕЛ се представят седмокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-ниски са резултатите в Сливен, Ямбол и Кърджали.

Регионите, в които учениците имат постижения от изпита по математика над средните за страната, са София-град, Варна и Бургас. С най-ниски резултати са седмокласниците от регионите Видин, Разград и Сливен.

По региони най-добре на изпита по БЕЛ в 10. клас са се справили десетокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-слаби са резултатите в Търговище, Разград и Шумен.

Регионите, в които учениците имат постижения по математика в 10. клас над средните за страната са София-град, Смолян, Кърджали и Варна. С най-ниски резултати са десетокласниците от регионите Враца, Видин и Перник.

По свое желание седмокласниците можеха да се явят на национално външно оценяване по английски, италиански, немски, руски и френски езици. Най-много (2120) избраха английски език, като постигнаха среден резултат 86,5 точки. Най-много десетокласници са избрали английски език, ниво В1 – 1429. Средният резултат е 63,7 точки.

Учениците от 10. клас имаха възможност да положат национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности. 1905 ученици се явиха на този изпит. 1201 ученици са постигнали резултат равен и по-голям от 50 точки, което е 62,68% от положилите изпита.

Всеки ученик може да се запознае с оценената си изпитна работа на 29, 30 юни и 3 юли 2023 г. Информация за мястото и времето ще да бъде публикувана на сайта на съответното РУО.

Вирни се горе