МОН предвижда промени в наредбата за оценяване

МОН предвижда промени в наредбата за оценяване

МОН предвижда промени в наредбата за оценяване на учениците. Това заяви пред БНР Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Тя поясни, че наредбата е публикувани за обществено обсъждане, за да може промените да влязат в сила от началото на новата учебна година. По думите й целта е да повече време за работа между учител и ученици, повече време за практическо прилагане и упражняване на това, което учениците учат.

Костадинов посочи, че се предвижда и промяна на минималният брой изпитвания за оформяне на срочна оценка, като те ще бъдат 2 или 3. Тя уточни, че това не означава, че учителят не може да направи изпитвания, които да надвишават минималния брой.

Не просто оценката като цифрова оценка, а преценка на напредъка на ученика и посочване на онези негови страни, които все още не са усъвършенствани. По този начин и учител, и родител ще има възможност за знае върху какво трябва да работи ученикът. Невинаги цифровата оценка е верният инструмент. Тя показва моментно състояние, докато формиращото оценяване показва напредъка. Това трябва да се случи в по-голяма степен, посочва Костадинова.

Проектът за промени предвижда още да се въведат самостоятелни писмени задачи за домашна работа под формата на изследване на определен проблем, каза още тя.

Вирни се горе