Модернизират уличното осветление в Община Чепеларе

Модернизират уличното осветление в Община Чепеларе

Днес, 7 декември 2023 г. (четвъртък) от 11:30 часа в административната зала на Община #Чепеларе, ул. „Беломорска“ 44 Б, ет. 3 се проведе пресконфереция във връзка с представянето в детайли на проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе“. Договорът между Министерството на Енергетиката и Община Чепеларе беше подписан на 30.08.2023 г.

В пресконференцията взеха участие кметът на община Чепеларе г-н Боран Хаджиев, председателят на Общински съвет Чепеларе г-жа Екатерина Петрова, кметове и кметски наместници от селата Павелско, Хвойна, Малево, Проглед и Зорница, представители на граждански организации като МИГ Преспа и други, заинтересовани жители на община Чепеларе, общински служители, представители от екипа за управление на проекта и медии.

Стойността на проекта е 539 734,80 лв., от които 451 242,80 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и 88 492,00 лв. е предоставеното национално съфинансиране, представляващо невъзстановим ДДС.

Срокът за изпълнение е 21 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.

„След одобрението на проекта бе назначен екип за управление в състав - ръководител, технически експерт и финансов експерт. Осъществява се комуникация с избран изпълнител за разработване на работен проект, след приемането на същият, ще бъде осъществена процедура за избор на изпълнител на предвидените СМР по проекта.“ – сподели Велика Кузмова- началник отдел „Хуманитарни дейности, европейски и национални програми и проекти“, Община Чепеларе.

Настоящият проект има за цел да повиши енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец, както и обособена зона в к.к. Пампорово (път към хотел „Елина“, път към хотел „Финландия“ и път към ски писта) на територията на община Чепеларе чрез технологично обновление и модернизиране и да подобри условията на живот на местното население, гостите и туристите.

На пресконференцията беше разяснено в детайли броят на осветителите и стълбовете, които предстои да се изграждат като инвестиции в 11-те села и к.к. Пампорово. По данни от предварителното обследване на енергийната ефективност на уличното осветление, в община Чепеларе следва да бъдат подменени общо 974 осветителни тела, да бъдат изградени общо 99 нови стъба, предстои изграждането също и на 2 фотоволтаични централи в селата Павелско и Орехово.

Активното гражданско общество постави въпроси към Ръководството на Община Чепеларе относно това „кога и къде ще може да бъде видян план за точното поставяне на новите стълбове и ще има ли период, в който гражданите да могат да обсъдят дали не са по-нужни в друга част на селото?“

„Това ще бъде ясно след като получим окончателно одобрен работен проект, който ще бъде обсъден на допълнителна среща с кметовете и кметските наместници на селата. Ще им бъде даден план-график на предстоящите дейности, тъй като те са представили на структурата и връзката с населението по конкретните населени места.“ – разясниха представители от екипа за управление на проекта.

„Очаква се лятото на 2024 г. , ако няма обжалване на процедурата, проектът да стартира с изпълнение на планираните дейности. Надяваме се всичко да е наред и да започнем активна работа най-късно през идния летен сезон“ – допълни в отговор на журналистически въпрос кметът на община Чепеларе г-н Боран Хаджиев.

С реализирането на настоящия проект селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово , т.е. всички населени места в община Чепеларе ще разполагат с модерно енергоефективно улично осветление и може би няма да останат не подменени осветителни тела.

chepe

proekt

Вирни се горе