Модернизират улично и парково осветление в 9 населени места в община Девин

Модернизират улично и парково осветление в 9 населени места в община Девин

Уличното и парково осветление на 9 населени места на територията на община #Девин, предстои да бъде модернизирано. Това ще стане факт, благодарение на подписан договор от страна на Общинска администрация – Девин и Министерството на енергетиката. Ще бъдат подменени съществуващите осветителни тела с LED светодиодни осветители в селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Лясково, Михалково, Селча и Осиково, както и на град Девин.

Целта е да се намалят разходите за ел. енергия за осветление, чрез интегриране на интелигентна система за управление на осветлението – софтуер и да се постигне по-голяма надеждност и качество на осветлението.

Прогнозни годишни парични спестявания, съгласно изготвено Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в общо деветте населени места в община Девин възлиза на 192 530,07 лв. с ДДС.

Стойността на всички дейности по подмяна на изкуственото осветление възлизат на 1 214 551.13 лв.

Вирни се горе