Модерен дигитален център ще бъде създаден в Регионална библиотека – Смолян. Културната институция представи два одобрени проекта

Модерен дигитален център ще бъде създаден в Регионална библиотека – Смолян. Културната институция представи два одобрени проекта

Регионална библиотека стартира изпълнението на проект „Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян – център за дигитализация на съдържание с местно културно съдържание”.

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” в рамките на 16 месеца. Бюджетът му е на стойност 26 997,86 лв. от които 78% - 21 158,60 лв. са осигурени от НФК, а 22 % - 5 839 лв. е общата стойност на собствения финансов и нефинансов принос на РБ.

„Процесът по дигитализация е започнал още през 2017 г. Всички колеги се включиха тогава. Успяхме да дигитализираме всички периодични издания до 1944 години и голяма част от колекциите на книги на известни автори - краеведи от региона. Изданията са качени в дигитална библиотека на сайта ни. Благодарение на това голяма част от краеведите и потребителите, които се интересуват от тази дейност, имат възможност да ползват тези ресурси от всяка точка на света. Тези източници се съхраняват и като дигитални копия. Виждайки, че книжните издания се захабява и става невъзможно ползването им, ни мотивира да предприемем стъпки за закупуване и оборудване на помещение, в което да обособим център за съхранение на изданията. Благодарение на проекта „Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян – център за дигитализация на съдържание с местно културно съдържание” ще имаме възможност да закупим професионален скенер, който ще даде възможност да дигитализираме периодични издания с формат А3 плюс. Ще започнем с вестник „Родопски устрем“ и продължението „Родопски вести“. Така ще го съхраним за идните поколения и ще се ползва като дигитално съдържание“, каза директорът на Библиотеката в Смолян Светлана Хаджиева.

svetla

Основните цели на проекта са утвърждаване на Регионална библиотека, като дигитален център в областния град с устойчиво създаване на нова услуга, ангажиране на партньорски организации към процеса на дигитализация на материали и колекции, осигуряване на непрекъснатост в дигитализацията на библиотечни документи от фонда на РБ.

Проектът ще повиши културния потенциал на РБ като й създаде устойчив имидж на предпочитана среда за създаване на дигитално съдържание с местно значение. НФК ще утвърди сред обществеността ролята си на пазител на културна памет и опосредстващ развитието на българската култура.

hora

Вторият проект, по който ще работи Регионалната библиотека в Смолян е „Клуб "Светлопис" - място за развитие на любителското фотографско изкуство в сърцето на Родопите”.

Проектът ще се реализира в рамките на 16 месеца с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.

Бюджетът на проекта е на стойност 9 897,70 лв. от които 100% са осигурени от НФК. Направлението, в което ще се фокусират проектните дейности е възстановяването и устойчивото развитие на любителски фотоклуб „Светлопис”, създаден през 2020г. към отдел „Изкуство” на библиотеката с ръководител професионалния фотограф Сашо Сарандалиев.

kraeved

„Има връзка между двата проекта, защото в библиотеката има натрупано огромно количество фотографии, има създадени традиции. Над 100 ученици са преминали през различни дейности, пленери и фотоконкурси, което наложило създаването на Клуб „Светлопис“ преди две години. За това време имаме огромна фотографска дейност. Този проект е полезен и аз съм много доволен, защото ще даде тласък на фотографската дейност“, каза ръководителят на Клуба Сашо Сарандалиев.

Основните цели на проекта са: Подкрепа за поддържане и развитие на творческия потенциал на любителите фотографи; Осигуряване достъп на аудиторията до създадения творчески продукт и привличане на нови участници към любителското творчество.

Местната онлайн медия, „Смолян нюз” https://www.smolyannews.com/ е привлечена като партньор по проекта. Сътрудничеството се изразява в създаване на рубрика „Истории на фотографи светлописци” с минимум 6 публикации, отразяващи процеса по реализация на проекта.

В резултат на създадения обществен интерес от възродената дейност на клуб „Светлопис” ще се привлекат нови членове към него, а РБ ще увеличи потребителите си. Проектът има възможност за надграждане чрез мултиплициране на част от дейностите му в малки населени места, където да се положат основите на любителски фотоклубове. Реализиране на ежегодни едноседмични фотопленери, в които да участват младежи от новосъздадените клубове и завършването им с колективна изложба ще спомогнат за създаване на местна мрежа от фотолюбители.

Последният одобрен проект на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ е свързан с методическата и консултантска дейност с всички библиотеки в област Смолян, допълни директорът на културната инстиция Светлана Фаджиева

На срещата присъстваха представители на културни институции, партньори и медии.

Вирни се горе