Мобилни екипи от ОДМВР – Смолян с изнесени приемни в малките населени места

Мобилни екипи от ОДМВР – Смолян  с изнесени приемни в малките населени места

През месец ноември 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Смолян мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и представител на РСПБЗН – Смолян, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На територията на община Чепеларе

  • с. Лилеково – на 23.11.2021 г. – 10,30 ч.

  • с. Острица – на 23.11.2021 г. – 11,30 ч.

  • с. Богутево- на 23.11.2021 г. – 13.30 ч.

На територията на община Смолян

  • с. Търън – на

25.11.2021 г. – 10,00 ч.

  • с. Селище – на

25.11.2021 г. – 11,00 ч.

  • с. Требище – на

25.11.2021 г. – 13,00 ч.

  • с. Река – на

25.11.2021 г. – 14,00 ч.

  • с. Градът – на

25.11.2021 г. – 15,00 ч.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Вирни се горе