Мобилни екипи на полицията ще проведат срещи с жителите на малки населени места

Мобилни екипи на полицията ще проведат срещи с жителите на малки населени места

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта.

В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район.

Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец януари, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Мадан

село Леска 18.01.2023 г. 10:00 часа

село Лещак 18.01.2023 г. 11:15 часа

Община Смолян

село Соколовци 25.01.2023 г. 10:00 часа

село Бостина 25.01.2023 г. 11:15 часа

Вирни се горе