Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец АПРИЛ 2024 г. ще бъдат посетени следните населени места:

Община Девин

село Беден 10.04.2024 г. 10:00 часа

село Брезе 10.04.2024 г. 11:15 часа

Община Смолян

село Полковник Серафимово 17.04.2024 г. 09:00 часа

село Фатово 17.04.2024 г. 10:30 часа

село Габрица 17.04.2024 г. 11:30 часа

Община Баните

село Босилково 24.04.2024 г. 10:30 часа

село Давидково 24.04.2024 г. 11:45 часа

село Стърница 24.04.2024 г. 13:15 часа

Вирни се горе