Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец март, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Чепеларе

село Хвойна 07.03.2023 г. 10:00 часа

село Павелско 07.03.2023 г. 11:00 часа

село Малево 07.03.2023 г. 12:00 часа

Община Златоград

село Кушла 15.03.2023 г. 11:00 часа

село Аламовци 15.03.2023 г. 13:00 часа

Община Смолян

село Требище 23.03.2023 г. 09:30 часа

село Еленска 23.03.2023 г. 10:30 часа

село Селище 23.03.2023 г. 11:30 часа

Вирни се горе