Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в областта

 Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в областта

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец август, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Мадан

село Арпаджик 09.08.2023 г. 09:45 часа

село Високите 09.08.2023 г. 10:30 часа

село Митовска 09.08.2023 г. 11:15 часа

Община Смолян

село Стикъл 16.08.2023 г. 09:45 часа

село Солища 16.08.2023 г. 10:45 часа

село Гращица 16.08.2023 г. 12:00 часа

Община Девин

село Осиково 23.08.2023 г. 11:00 часа

село Михалково 23.08.2023 г. 13:00 часа

село Лясково 23.08.2023 г. 14:15 часа

Вирни се горе