Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в област Смолян

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в област Смолян

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец април, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Девин

село Беден 12.04.2023 г. 10:00 часа

село Брезе 12.04.2023 г. 11:15 часа

Община Смолян

село Горна Арда 19.04.2023 г. 10:00 часа

село Арда 19.04.2023 г. 10:40 часа

село Могилица 19.04.2023 г. 11:30 часа

Община Баните

село Босилково 26.04.2023 г. 10:30 часа

село Давидково 26.04.2023 г. 11:30 часа

село Стърница 26.04.2023 г. 13:30 часа

Вирни се горе