Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат с жителите на отдалечени и малки населени места

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат с жителите на отдалечени и малки населени места

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец септември, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Рудозем

село Пловдивци 13.09.2023 г. 10:00 часа

село Борие 13.09.2023 г. 11:15 часа

село Бяла река 13.09.2023 г. 13:00 часа

Община Мадан

село Боровина 20.09.2023 г. 10:00 часа

село Студена 20.09.2023 г. 11:15 часа

село Равнища 20.09.2023 г. 13:00 часа

Община Смолян

село Катраница 27.09.2023 г. 09:45 часа

село Река 27.09.2023 г. 11:00 часа

село Градът 27.09.2023 г. 13:00 часа

Вирни се горе