Млади изследователи заминават по проект на остров Сардиния, Италия

Млади изследователи заминават по проект на остров Сардиния, Италия

Млади изследователи ще се включат активно в множество събития в рамките на месец Февруари.

След няколко дни сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ ще изпрати 7 младежи на свой партньорски проект на остров Сардиния, Италия.

"MY EUROPE: YOUNG MEPS FOR DEMOCRACY' представлява младежки обмен, реализиран по програма Еразъм плюс. Симулацията на Европейски парламент ще се състои в Каляри, Италия от 16 до 23 февруари 2019. Неговата цел е да вдъхнови младите да се включат като активни граждани на Европа. Имайки предвид изборите за европарламент през 2019, проектът се стреми да благоприятства участието на младите в управлението чрез реална симулация на заседания в Европейския парламент.

По същото време ще бъдат изпратени 2 младежи на международен обучителен курс „Skills for the future“ ,който ще се проведе в Закопане,Полша. Oсновни акценти на обмяната са възможностите и предизвикателствата пред младите хора от икономически слабите райони и тяхната по-добра реализация на пазара на труда. Чрез интерактивни дейности участниците ще oбсъдят каква е реалната ситуация на младите хора в тези райони и какъв е техният потенциал в сравнение с градските райони. Методите, използвани по време на обмена ще са уоркшопове, лекции, дискусии, срещи, посещения. Това ще позволи да се анализират приоритетите на младите, търсейки най-добрия начин за интегрирането им в техните бедни икономически райони чрез техника, услуги, дейности и разбира се – обмяна на опит и умения. Младите участници в проекта ще се включат активно във всички фази на обмяната, включително, оценяването и разпространението на резултатите.

От 21 до 28.02.2019 председателят на сдружението ще вземе участие в проект “ Stop Bullyism“ , който ще се проведе в Талин, Естония. Общата цел на проекта бе да се обменят иновативни методи на неформалното образование между западните и източните европейски страни, като по този начин се създаде важна образователна пътека между континента и се затвърждава факта, че чрез спорт могат да намалят нивата на насилието в училищата/университетите в различните европейски страни. Борбата с тези въпроси понякога се подценява, но в бъдеще, това ще се отрази на обществото по много силен начин. Един от най-важните въпроси е признаването на проблема и етапите на възможно най-ранна превенция. Младежки работници са една от целевите групи, които могат да работят по темата, свързана с ежедневната им работа с младежи и тяхната възможност да влияят върху тях с цел да се намали броят на проявите на насилие в местните общности.

Екипът на МИМР припомня ,че актуални възможности за младежите се споделят на тяхната фейсбук страница:

https://www.facebook.com/youngimprovers/

Вирни се горе