Млади изследователи от Смолян заминаха за о.Сардиния за участие в проект по програма Еразъм+

Млади изследователи от Смолян заминаха за о.Сардиния за участие в проект по програма Еразъм+

Сдружение“ Млади изследователи за младежко развитие“ изпрати петима младежи за участие в проект „“M.I.N.D.S. – Migrants Involved iN Development of host Societies”„ финансиран по програма Еразъм+, който ще се проведе в Ористано, остров Сардиния за периода 29 – 6 октомври!

Проектът цели да запознае младежите с перспективите за развитие и промяна пред хуманитарното право, за да придобият знания и умения, които ще им бъдат от полза. Ще се разгледат теми, свързани с настоящат, динамична международна обстановка, в т. ч беженската вълна в Европа. Предизвикателствата, пред които сме изправени в наши дни, изискват добра подготовка и познания относно настъпващите промени. По време на проекта младежите ще бъдат насърчавани да проявяват толерантно отношение, уважение и разбирателство, както помежду си, така и спрямо всички хора.Ще се научат и как да се противопоставят на „езика на омразата“, който все по-често се употребява. Обучението е базирано на неформални методи и активности,водени от професионални фасилитатори и експерти.

Участниците в проекта ще имат възможност да изложат своите идеи за преодоляването на проблеми като : насилие, дискриминация, расизъм, ксенофобия и неравенство между половете. Целта е младежите с общи усилия да разработят модел, приложим в различни ситуации, който да служи за превенция на всякакви опити за нарушаване на човешките права.

За своето участие всеки младеж според регламента на Еразъм+ ще получи Европейски сертификат “Youthpass” , признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

Страни участници са Италия – домакин, България, Гърция ,Испания, Румъния, Кипър ,Турция и Македония.

Организацията не изпусна повода да се похвали със спечелен обучителен курс, който ще се реализира през месец октомври в град Смолян с участието на международни партньори от цяла Европа.

Вирни се горе