Млади изследователи от Смолян участваха в XX-та Национална среща на младежките съвети и парламенти в България

Млади изследователи от Смолян участваха в XX-та Национална среща на младежките съвети и парламенти в България

От 29 до 31 октомври Общински младежки съвет Шумен беше домакин на XX-та Национална среща на младежките съвети и парламенти в България

Северим Бобачев и Валентин Кехайов , които са част от сдружение ”Млади изследователи за младежко развитие” имаха огромната чест, заедно с представители на младежки организации от Шумен и страната, да бъдат сред официалните гости на събитие по случай 50 години от създаването на Младежки Дом – Шумен

Делегацията от град Смолян участва в панелната дискусия за младежки пространства, където разказаха за създаването на смолянския общностен център и за предизвикателства за поддържането му.

Младежи от цялата страна се включиха в дискусии по теми, свързани с историята на младежките домове и ролята им като съвременни младежки пространства, гражданското участие на младите хора в различни инициативи на местно ниво, както и за бъдещето на Европа през погледа на българските младежи.

По време на тридневната програма на XX-та Национална среща на младежките съвети и парламенти в България участниците имаха възможност да направят градска обиколка започваща от Паметник “Създатели на българската държава” и преминаваща през множество забележителности и открити пространства, създадени и обгрижвани от младежите на Шумен.

Младежки Дом – Шумен приюти участници от цялата страна по време на груповите дейности свързани с “Работа на местно ниво”, “Работа в младежките съвети” и “Социална промяна”, в която се генерираха идеи за съвместни инициативи.

Община Шумен, Национален младежки форум и Общински младежки дом Шумен са основните партньори на събитието.

Вирни се горе