"Млади изледователи за младежко развитие" организират международно обучение в Смолян

"Млади изледователи за младежко развитие"  организират международно обучение  в Смолян

Младежката неправителствена организация “Млади изледователи за младежко развитие” организира международно обучение на тема " Active Citizenship Training Camp for Youth Workers Entry Level".

Курсът ще се проведе от 21 до 27 август 2017 г. в Смолян като младежки работници от България, Турция, Македония, Полша и Румъния ще вземат активно участие в тренинга. Основна цел на проекта е да информира младежите на Европа за техните граждански права и да провокира активното им участие в решаването на спектър от граждански въпроси и социални проблеми. Предвижда се също да бъде създадена международна мрежа от обучители с активна гражданска позиция, които да продължат да си сътрудничат в бъдещи проекти. Постигането на заложената цел на проекта ще допринесе за реализирането на общата цел на проекта за „укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие“, както и да подпомогне обмена на опит от различните държави-членки относно проблемите на бедността, развитието и социалното изключване. По време на проекта ще се работи по теми свързани с зачитането на правата на човека и малцинствата (етнически, религиозни, по полов признак), мултикултурното разбирателство, насърчаване толерантността и недискриминацията чрез активно гражданство. Организаторите припомнят ,че „активното гражданство в процеса на развитие на местни общности гарантира позитивна промяна и води до намаляване и преодоляване на социалните неравенства и подкрепя преодоляването на икономическите неравенства. Разнообразните профили на целевите групи ще позволяват създаване на динамична среда на обучение и участие в активно гражданство. Промяната не е нещо недостижимо и далечно, а близко и зависещо от всеки един от нас в сферата, към която сме се насочили.След края на проекта, предстои да се проведе информационна кампания за насърчаване на активното гражданство и да се формира пул от млади тренери, които да обучават младежи в сферата на активното гражданство.

Проектът се реализира по програма Еразъм+ е одобрен от Националната агенция на България и се изпълнява от НГ„Млади изследователи за младежко развитие”

Вирни се горе