МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 8 ДЪРЖАВИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТРЕНИНГ КУРС

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 8 ДЪРЖАВИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТРЕНИНГ КУРС

На 13.03.23 стартира провеждането на тренинг курс „ Supporting inclusion”на Сдружение „ Деца със специални потребности“- #Мадан. В тренинга ще вземат участие 36 души – младежки работници и младежи със специални потребности от 8 държави – Македония,Турция,Гърция,Испания,Румъния,България,Белгия и Германия.

Основната дейност заложена в проекта е провеждането на обучителен курс за повишаване квалификацията и капацитета на младежки работници с цел подкрепа на младежката работа и качеството на обучителните услуги за млади хора със специални потребности. Също така важен елемент на дейностите е увличането на младежи със специални потребности в социални дейности и приобщаването им в обществения живот.

По време на проекта ще се повишат практическите компетенции на младежките работници, които ще са приложими и на пазара на труда. В проекта ще приложим концепцията за включване на младите хора със специални потребности и ще гарантираме, че това ще е видимо в процеса на дейностите. Ще говорим за трудностите при социализирането на млади хора с ограничени възможности и как да ги включим в дейностите към проекта и след завършването му.

От голямо значение при провеждането на обучителния курс ще бъде иновативният подход на използване на възможностите на програма Еразъм + и ЕКС, като средство за социализация. Промотирането на доброволчеството като философия в лицето на ЕКС дава двоен ефект върху участниците. Освен това се добавят и методи за оценка,тестване и практическо приложение на знания базирани на личните обучителни нужди на обучаемите.

Вирни се горе