МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ – „МИСИЯ СМОЛЯН - 2022”

МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ – „МИСИЯ СМОЛЯН - 2022”

От 04 юли до 29 юли 2022 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян - 2022”.

Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

Документи за участие в кампанията ще се приемат от 15 до 24 юни 2022 година включително, от 14:00 ч. до 16:00 ч.. в Приемна, ет.1 в сградата на Община Смолян, бул. “България“ №12.

Кандидатите за участие в Младежка кампания „Мисия Смолян - 2022” е необходимо да са навършили или да навършват 15 години не по-късно от датата на започване на работа в кампанията, да са ученици или завършили средно образование през учебната 2021/2022 г. и да са с постоянен адрес в град Смолян или в селата от Община Смолян.

Учениците, които живеят в селата на територията на Община Смолян и отговарят на условията, могат да подадат документите си в кметството на селото или в Община Смолян на посочения по-горе адрес.

Документи, необходими за включване в кампанията:

Регистрационна карта за участие в кампанията и декларация за съгласие във връзка с обработване на лични данни. Бланка на регистрационна карта и декларация за съгласие може да се изтегли от сайта на Община  [#Смолян](https://www.smolyannews.com/news/?tag=Смолян){: .tag-link}.

Карта за предварителен медицински преглед, попълнена от личния лекар, удостоверяваща здравния статус на ученика;

Лична карта на кандидата за участие в кампанията /само за сверяване на данни/.

График на работните смени в Младежка кампания „Мисия Смолян-2022”:

първа смяна - от 04 юли до 15 юли 2022 година;

втора смяна - от 18 юли до 29 юли 2022 година.

Документи за изтегляне:

WORD формат - Бланка на регистрационна карта;

PDF формат - Декларация за съгласие във връзка с обработване на личните данни;

Вирни се горе