Младежи ще изграждат екопътека край язовир Златоград

 Младежи ще изграждат екопътека край язовир Златоград

Младежи от Интеракт клуб Златоград представиха идеята си за Проект „Екопътека „Язовира“ за здравословен живот без зависимости“ на кмета на родопския град Мирослав Янчев.

Целите, които са поставили с реализирането на проекта са изграждането на екопътека „Язовира“ и три площадки за отдих като форма за превенция на зависимости; създаване на здравословни навици чрез организиране на общо училищен поход за насърчаване на младежите и децата от Златоград да използват екопътеката и опазват природната среда и повишаване на капацитета на членовете на ИАК Златоград, за да реализират значими проекти в полза на местната общност.

„Идеята ми допадна, защото съм на мнение, че създаването на подходяща инфраструктура за осмисляне на свободното време на децата и младите хора от гр. Златоград, ще ги насърчи към активности, свързани със спорт, туризъм и занимания сред природата, с което успешно да се противодейства превантивно на различни поведения, свързани с употребата на алкохол и наркотици, тютюнопушене, интернет пристрастеност, агресия, липса на двигателна активност”, сподели градоначалникът.

Проектът е иницииран от младите хора в общината и е насочен основно към техните връстници, за решаване на важен социален проблем, допълни Янчев.

Кметът високо цени общата работа с младежите от Интеракт клуб Златоград през годините, техния ентусиазъм и оптимизъм да правят света по-хубав, начина им на мислене, който насочва усилията на организациите да превръщат проблемите във възможности.

Мирослав Янчев поздрави младежите за това, че проектът им е одобрен и подчерта, че Община Златоград ще бъдат партньор на младежите в реализацията му.

Вирни се горе