Младежи от осем държави преминаха курс по социална медиация в рамките на проект "Да си говорим без омраза"

Младежи от осем държави преминаха курс по социална медиация в рамките на проект "Да си говорим без омраза"

Младежки работници от осем държави преминаха курс по социална медиация в рамките на проект 2023-1-BG01-KA153-YOU-000147794, "Да си говорим без омраза", финансиран по програма Еразъм+. Това е първо по рода си такова обучение за нашия регион. Участниците преминаха пълен курс по ненасилствено общуване и социална медиация в школата по фасилитация на местното сдружение "НИЕ", след което преминаха теоретичен и практически изпит и получиха международни сертификати. В рамките на обучението те се срещнаха с групи от нашата местна общност, имащи противоположни граждански позиции и приложиха на практика придобитите умения. Освен това те търсиха решения на най-сериозните социални конфликти в своите местни общности и разработиха ръководство по социална медиация в младежката работа, което ще се разпространява безплатно на български и английски език.

Вирни се горе