Младежи от 9 страни в Смолян по проект „Критично мислене“

Младежи от 9 страни в Смолян по проект „Критично мислене“

Младежи от 9 страни посетиха младежки център на „Млади изследователи за младежко развитие“. Участниците имаха възможност да разберат процеса на създаване на младежко пространство, както и да разговарят с доброволците на организацията. Споделиха се успешни практики на мобилизиране на младежкия лидерски потенциал и механизми за самоорганизация на млади хора в малки населени места.

Работното посещение на младежкия център е свързано с проект „Критично мислене“, който се провежда от 4 до 12 май. Обучителният курс се имплементира в к.к Пампорово. Участниците са 32 младежи и младежки работници от 9 различни страни – България, Чехия, Испания, Сен Мартин, Естония, Латвия, Полша, Северна Македония и Хърватия.

Основната цел на проекта е да се изгради критична мисъл в участниците с цел развиване на познавателни умения за подобряване на различни лични и професионални качества. Също така да създаде изцяло нов поглед за организиране и планиране на дейностите в нпо сектора.

“Стимулиране на инициативността и креативното мислене сред младите хора, насърчаване на онези качества, които са ключови за постигането на позитивна промяна в такива невралгични точки каквито са високото ниво на младежка безработица, качеството на младежката заетост, ранното отпадане от образователната система, бедност и социално изключване са от ключово значение”, споделиха домакините на събитието.

“Решаване на проблеми, вземане на решения на базата на подходящи аргументи, прилагане на здрав разум, умствена дисциплина, чувство за инициатива, интерпретация, комуникация, анализ и оценка на мислите, изготвяне на заключения, саморегулиране, самооценка, всички от които са свързани с успешното социално и професионално развитие” , са друга част от заложените подцели на проекта, които подчертаха организаторите.

Сдружението изказва благодарност към ръководството на ППМГ “Васил Левски” и ЕГ “Иван Вазов” за проактивните и креативни възпитаници, които обучават и че им дават големия шанс да вземат участие в неформалното обучение, което е неделима част от новата ера.

Вирни се горе