Младежи от 6 Европейски държави спасяват игрите в Смолян!

Младежи от 6 Европейски държави спасяват игрите в Смолян!

„Игри за теб“ или Играта, като средство за учене!

23 април 2019г. от 17 часа, община Смолян, източно крило, 6 етаж.

Тази седмица в гр. Смолян и региона се случва нещо необикновено! Като на игра младежки работници от Испания, Италия, Полша, Румъния, Северна Македония и България създадоха 5 учебни игри. Проектът „Въвеждане на игрите в младежката работа“ е финансиран по програма Еразъм + с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси в България.

Чрез игрите те преподават: междукултурен диалог; реализация и кариерно ориентиране; работа в екип; комуникация; взаимотношения; емоционална интелигнетност; креативност; предприемачество; финанси; себеизследване.

Може ли такива сложни теми да се преподават през игра? През последните 10 дни, 25 младежки работници от 6 европейски държави преживяха безброй предизвикателства и приключения в село Гудевица. Заедно с обучителите на НЧ „Бъдеще сега 2006“ професионалистите откриваха планината и силата на игрите.

Те преровиха миналото за старите игри, биологията и физиологията на игрите и научиха за най-съвременните похвати за игровизиране и създаване на образователни игри (gamestorming).

„В рамките на обучението те придобиха компетенции за формулиране на образователни цели, управление на групови процеси и групова динамика и съвременните тенденции в неформалното образование и учене. След повече от седмица интензивна работа те идват в гр. Смолян, за да играят 5 новосъздадени учебни игри с младежи от ГПЧЕ „Иван Вазов“ и младежи от „Млади изследователи за младежко развитие“ в младежкото пространство на организацията в сградата на община Смолян“ – споделиха организаторите от Бъдеще сега.

Вирни се горе