Младежи дискутираха участието си в сформирането на младежка политика

Младежи дискутираха участието си в сформирането на младежка политика

Под егидата на областния управител Недялко Славов, в Областна администрация Смолян, се проведе форум с участието на младежи от ученически и студентски съвети от община Смолян. Срещата се осъществява в рамките на Проект „С поглед в бъдещето – младежки диалози в Родопите”, реализиран от Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

Председателят на УС на Сдружение „Екосвят Родопи”-Смолян – инж.Лидия Арсова откри срещата, като изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов, че е подкрепил форума. Участваха младежи от община Смолян, заместник-областните управители Тодор Бозуков и Андриян Петров, Румяна Караманолева – главен експерт от община Смолян, експерти от Областна администрация Смолян, учители, журналисти, граждани.

Дискутираха се проблеми свързани с повишаването на нивото на достъпност, чуваемост и поощряване на младежката активност и комуникация, възможностите за сътрудничество между държавната и общинска управа и младежите в процеса на сформиране на младежка политика. Участниците засегнаха много проблеми, пред които са изправени младите хора, обсъдиха се и предложения за решаването им. Заместник-областният управител Тодор Бозуков отбеляза, че е важно учениците и студентите да участват пряко в процеса на създаване на младежка политика, защото само по този начин тя ще удовлетворява в максимална степен техните нужди и очаквания. Той призова младежите да бъдат активни, да изразяват мнението си и да поставят проблемите си пред институциите, за да се търсят правилните решения чрез конструктивен диалог.

Заместник-областният управител Андриян Петров даде яснота за разграничението между държавната и местната власт и изясни какви са правомощията на институциите. Той запозна аудиторията с инфраструктурните проекти, които се реализират от областната управа, и тяхното значение за бъдещето на региона и възможностите, които предоставят за развитието на младите хора. Румяна Караманолева запозна участниците със Стратегията за 2014-2020 на община Смолян за работа с младежи. Като извод от срещата може да се отбележи, че младите хора показаха активност и заинтересованост. Те изразиха желанието си да продължи диалога с представителите на местната и държавната власт и за напред.

Вирни се горе