ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МИНЬОРА

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МИНЬОРА

Уважаеми миньори, инженери, работници и служители в минната промишленост, приемете моите най-сърдечни поздравления по повод Вашия професионален празник – 18 август – Ден на миньора!

Мадан е част от живота на поколения миньори и рудокопачи. Неговата история и съдба са свързани с рударството. За много от Вас рудодобивът е не само съдба и вдъхновение, а и начин за препитание. Дълбока признателност към труда на всички бивши и настоящи работници, трудещите се в тази сфера, за неуморните усилия, отговорността, риска и търпимостта, с които изпълняват своите задължения. Изразявам и своето уважение и огромна благодарност към собствениците и хората, които в един от най-трудните моменти протегнаха ръка за спасяване на основното дружеството в общината ни и вече години наред смело инвестират сили и средства за въвеждането на изцяло нов минен модел, посредством внедряване на съвременна техника за механизация и автоматизация на рудодобива! Благодарение на техните инвестиции, рудодобивът в нашата община продължава да се развива и да дава хляб и препитание на стотици семейства.

Нека с грижовност и професионализъм всички заедно да съхраняваме, опазваме и разширяваме развитието на нашият основен поминък и безценен дар от природата!

На целия ръководен състав на “Горубсо- Мадан” АД, на всички специалисти, работници, служители и техните близки пожелавам много здраве, късмет и благополучие!

Честит празник!

С уважение,

Фахри Молайсенов

кмет на община Мадан

Вирни се горе