Министерството на младежта и спорта обявява национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

Министерството на младежта и спорта обявява национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта. Мотото, под което Министерството на младежта и спорта провежда инициативи и събития по време на Европейската година на младежта е „Устойчиво развитие–Европа 2050: Да чуем младите хора на България“. С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, Министерство на младежта и спорта обяви Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда.

Обявата е публикувана на официалната страница на Националната информационна система за младежта (НИСМ), както и на фейсбук страницата на НИСМ.

Линк към обявата: https://nism.bg/bg/konkurs-za-mladejka-nagrada

Ако сте на възраст от 15 до 29 години и имате интерес към дизайна и креативни идеи, които желаете да реализирате, може да го направите в периода 16 септември - 26 октомври 2022 г.

Вирни се горе