Министърът на културата Кръстю Кръстев се срещна с кметове от област Смолян

Министърът на културата Кръстю Кръстев се срещна с кметове от област Смолян

Областният управител Захари Сираков и министърът на културата Кръстю Кръстев проведоха среща с кметовете на общини от региона и РЕКИЦ-Смолян във връзка с развитието на културната дейност. Министър Кръстев каза, че средствата, предвидени в държавния бюджет за култура, дават добри възможности, но целта е чрез тях да се хармонизира системата и да се насърчава реализирането на културни дейности и културните институции да бъдат генератор за това. На преден план е развитието на специфичните за регионите културни особености, включващи фолклор, природни забележителности, археология, паметници и всякакъв вид културни ценности, привличащи интерес със своята идентичност.

Кметовете и представителите на общини от област Смолян, които участваха в срещата, изложиха пред министъра на културата и екипа му специфичните културни особености на населените места, възможностите за развитие на културни дейности, както и предизвикателствата в тази сфера. Богата на много културни забележителности, древни археологически находки, автентичен фолклор, област Смолян има висок потенциал за развитие на културен туризъм. В региона читалищната дейност е добре развита, но сградният фонд се нуждае от обновление.

На конкретните въпроси, свързани с механизмите за финансиране, актуални и предстоящи програми в сферата на културата предоставиха информация Весела Щерева – началник на политическиа кабинет на Министъра на културата, д.н. Силва Налбантян-Хачерян – директор Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности" и Елиянка Михайлова – директор Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“.

Сред обсъжданите теми по време на срещата беше и трансграничното сътрудничество в сферата на културата, в частност това с Република Гърция. Във тази връзка министър Кръстев отбеляза, че са предприети действия за отваряне на Български културен институт в Солун, което да спомогне за по-добро сътрудничество при реализиране на проекти и културен обмен между двете държави. Сред приоритетите на Българското правителство е и създаването на бранд България, който да популяризира културните богатства, с които разполагат регионите в страната.

Altenative text

Alternativ text

Alternaive text

Alternatve text

Alternatie text

Alterntive text

Aternative text

Вирни се горе