Министър Лиляна Павлова: Смолян беше от първенците в първата програма за саниране на жилища

Министър Лиляна Павлова: Смолян беше от първенците в първата програма за саниране на жилища

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе среща в община Смолян във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Срещата се проведе тази вечер в Сесийната зала на общината и премина при изключителен интерес от страна на присъстващите граждани и домоуправители. „ В Смолян не са нужни много аргументи защо е важна тази програма, защото Смолян беше от първенците в първата реализирана програма за саниране на жилища. От 50 сгради в страната, 10 бяха във вашия град. Всеки може да отиде да види санираните блокове, които ги даваме за пример. Сградите постигнаха и най-голяма енергийна ефективност”, посочи в началото на срещата министър Павлова. Тя обясни и ползите от програмата. Те са намаляване на битовите сметки, удължаване живота на сградите и др. „ В този регион беше построен най-скъпия проект свързан с производство на ел.енергия. Това е не безизвестния проект за „Цанков камък” , който е на същата стойност, каквато е стойността на нашата програма – 1 милиард лв. Само, че тези инвестирани средства представляват едва 3 процента от ел.енергията, която се произвежда. В същото време инвестицията по Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще има далеч по-голям ефект, спестени и намалени разходи за домакинствата за отопление и осветление, по-малко потребление на ел. енергия, уютни топли домове”, направи сравнение строителният министър. Освен този социален ефект, чрез програмата се постига и икономически ефект. Ще се даде шанс за разкриване на работни места и заетост по места на малките и средни фирми. Министър Павлова подробно представи чрез мултимедия програмата, като разясни в детайли отделните стъпки по нея и отговори на всички въпроси на присъстващите. Стана ясно, че от 2016 г. по програмата ще могат да кандидатстват и по-малки сгради. Кметът Николай Мелемов изрази увереността, че програмата ще има успех в Смолян, защото имаме добрите примери. Той благодари на министър Павлова, че лично дойде , за да даде разяснения и да спрат всякакви спекулации. Мелемов посочи, че общинската администрация ще окаже пълно съдействие за реализирането на програмата. Областният управител Недялко Славов също благодари на министър Павлова, че лично е пристигнала да разясни програмата. Той обяви, че областта трябва да се ползва с приоритет, защото тук зимата е дълга и продължава до седем месеца, което изисква и по-дълъг период на отопление за домакинствата. Той също декларира готовността на областната администрация за бързо придвижване на документите и подписване на договорите.

Вирни се горе