Минчо Симов, ДПС: Чрез стратегия „Ефективен Смолян“ може да имаме реални резултати!

Минчо Симов, ДПС: Чрез стратегия „Ефективен Смолян“ може да имаме реални резултати!

Господин Симов, ДПС Ви издигна за кандидат за кмет на община Смолян. Какво смятате, че можете да предложите на жителите на общината различно от Вашите опоненти в предизборната битка?

Четири години съм общински съветник и съм запознат напълно с това какво е нужно на общината, за да се развие. Това не е клише, предвид и факта, че съм човек, който идва от частния строителен бизнес в Смолян, но е и пряко свързан с IT технологиите. Смятам, че това е успешната комбинация. Имам отношение към общината, понеже живея в нея години наред и виждам всички процеси и проблеми. В сферата, в която се реализирам, се носят преки отговорности и то не само за твоя живот и работа, но за доста семейства. В Общинския съвет съм придобил ясна представа за процесите, проблемите на хората в общината, финансите и т.н. Така осъзнах начина, по който аз мога да съм полезен на обществото, с това, което съм като капацитет и знания и изградих стратегия, която да работи за всички.

Какво е нужно на община Смолян, за да се развие наистина, а не просто да са думи от предизборна кампания?

Искрено вярвам, че Смолян може да има силен тласък в развитието си, затова и съм в политиката в последните години. Смятам, че общината трябва да създаде работеща дигитална платформа, която както на други места по света да е връзката и подкрепата за всички сектори на живота. Става въпрос за платформа, която да е база данни за туризма и действено средство за тяхната реклама и приходи. По същия начин да е база данни за всички производства, за бизнеса, услугите, продуктите на земеделския и животновъдния сектор, за публично-частни партньорства, проекти, култура и спорт.

Какви са плановете Ви за осъществяване на тази Ваша стратегия?

Както се вижда в не една община, а и на централно ниво, в ДПС работим в екип, има дисциплина, правила, взаимно уважение и лична отговорност, за всяка дейност се търси съответния специалист. Движението е доказало, че екипната работа е успешната работа. Затова съм част от това движение, защото аз искрено споделям тези принципи. Смятам, че трябва като кмет да разчитам на екипи в общинска администрация за всяка една част от стратегията за развитие. Само пряко отговорните ще са длъжни да свършат и отчетат пред обществото поставената задача. В същото време съм убеден, че трябва да има в пъти по-голяма прозрачност за всяко решение, както и яснота кой е отговорен да се отстрани даден проблем и да се свърши дадена задача. Това доста ще окуражи жителите на общината да изискват. Всеки ще е наясно кой е отговорен за решението на конкретен проблем. Така ще има резултати от работата на всички нива. Убеден съм, че трябва да има и редовни допитвания какво да се включи във всеки сектор – в спортния, в културния календар, какво да бъде приоритетно за младежите, възрастните хора, селата. По всеки един въпрос е нужно обществото да си даде мнението. Така разбирам аз прозрачното и ясно, отговорно управление. А когато са необходими експерти и подкрепа за решаването на задачи, с които не можем сами да се справим, ще разчитам и на централното ръководство на ДПС, което е доказало своята ангажираност с проблемите на хората по места.

Какви срокове обхваща Вашата стратегия?

Става въпрос за дългосрочна стратегия. Тя се базира на дигитална платформа, която да обхваща всички сектори чрез регистри на производителите, на културните и спортните деятели, регистри за бизнеса, занаятите, платформа за туризма с регистър на къщите за гости, хотели, ресторантьори и т.н. Със секторна политика за всяко отделно направление в тази платформа ще може да се представя производителят и да се предлага неговият продукт, да се осъществяват проекти. Вярвам, че това ще бъде реална подкрепа за развитието на всички сектори.

Можете ли да дадете примери?

Искам да създадем фермерски пазар, както реален в града, но и виртуален. Да направим удобна и полезна система за контакт производител – потребител във всяка сфера. Ако например един млад човек реши да стане фермер, да има утъпкана пътека как да си реализира продукцията, а не да се лута и бори с администрацията. Ако човек отвори къща за гости – да може веднага да влезе в платформата и да му е ясно за години напред, че администрацията се грижи той да бъде рекламиран и да може чрез платформата туристите да заявяват почивка при него. Ако се търсят различни услуги в общината – да може да се ориентира човек чрез платформата, а не да пита в интернет. И най-вече – да не се лутат туристите. Всичко в марка „Смолян“ да е на едно място, каквото и да ги интересува. Трябва да бъдат облекчени и подпомогнати хората във всички сектори чрез тази цялостна информационна система. Искам тя да дистрибутира и да осъществява реален маркетинг, защото това е поминъка на Смолян, което предлагаме като туризъм, производство, природа, храна, култура, фолклор и занаяти.

Какво според вас трябва да се случи в града?

Основното направление за развитие на областния град несъмнено е туристическия продукт. На територията на община Смолян има курорт. Да се осмисли какви са минусите и плюсовете от това и как плюсовете да станат повече. Заради курорта на своя територия, Смолян не може да кандидатства по някои европейски програми, но пък за сметка на това може да вложи двойни усилия да привлече средства от други програми, в които са заложени в пъти повече средства. От курорта се генерираха, особено в пандемията, доста несъбираеми данъци и такси от собственици на обекти, а в същото време общината има доста разходи за сметосъбиране в усиления туристически сезон. Трябва да се намери подхода и начина тези разходи да не са за сметка на данъците на смолянчани. Да се търси помощ и решение от държавата, така че курорта да е повече в полза на общината.

Какви са плановете ви за работа с младежите?

Казах, че са нужни екипи за европроекти, които да работят целенасочено по направления за развитието на община Смолян. Искам в тези проекти да е заложен процент на участие на млади и даровити ученици и студенти от града, като по този начин ги мотивираме да останат да работят в града и създадем банка от кадри за всички сфери. Ние да си изградим кадри, които да поемат града след нас. В новия програмен период общините заемат по-важна част от кандидатстването по проекти, и мисля че сериозно трябва да се развият такива екипи, така че да се привлекат максимум средства.

Споменахте Пампорово, каква е визията ви за ползи от курорта за жителите на общината?

Смятам, че е напълно възможно смолянчани да имат достъп до пистите в Пампорово на поносими за тях цени, при една добра стратегия на работа с бизнеса в курорта, така че в крайна сметка планината да е добро място за живот на всички. Има какво да се подобри като връзка, както като политика, така и като инфраструктура между Смолян и Пампорово в полза на всички. Община Смолян има привилегията, че е най-многобройна като население, и можем да имаме най-голяма значимост при кандидатстване по проекти. Трябва да се борим за най-много средства, заради числеността на населението, още повече, че е областен град и трябва да е развит. А заедно с курорта на своя територия, може да се кандидатства за средства в далеч повече направления.

Запознат ли сте с общинските финанси и наясно ли сте с процесите?

Запознат съм, от четири години съм общински съветник и всички бюджети съм ги разглеждал и съм наблюдавал кое се е случило реално. Това, което не ми допада, е непрозрачността в изразходваните средства, не е ясно за хората къде отиват парите. Като културен календар, спортен календар, всичките тези средства, които се дават по тези направления не са съгласувани с ползвателите им, остаряла е Наредбата. Културният календар е пълен отгоре до долу само с празниците на селата. Изразходваните средства за туризъм ги има, но пак са без на парче, без далновидна стратегия.

Какво смятате за визията на самия град?

Градската среда, според мен, е много остаряла като план, с липса на далновидност. Нямаме парк, затова стадионите са пълни с разхождащи се майки с деца по пистите, докато младежи ритат топка на терена. Имаме възможност за парк и трябва да го направим. Паркирането се оказва сериозен проблем, въпреки че има тенденция за обезлюдяване, но това е свързано с градския транспорт, който пак е остарял. Транспортната схема не се обновява, няма ясен принцип на обслужване на линиите – коя фирма, какъв е срока на договора, какви са възможностите за нови линии, голяма част от града не се обслужва. Велопредвижването не е уредено, не е безопасно към момента. Младите са най-ощетени, няма какво да правят, нямат своите забавления, места за общуване. Хората с увреждания нямат възможност да се придвижват навсякъде. Майките с колички и възрастни хора се лутат по тротоарите, които са пълни с кошове за боклук. Много от пешеходните пътеки не се виждат от дървета. Всичко това може да се промени с ясен план и стратегия със срокове за изпълнение, след допитване до гражданите.

Какво е Вашето мнение за чистотата на града и сметосъбирането?

Основно се говори коя фирма да го извършва, дали тази или друга фирма, дали общинска да бъде, но далеч по-малко се говори за самата услуга. Тези кошове за смет първо са грозни и не може да ги сложиш на централни улици като развиваш туризъм. Не може да събираш боклука с ужасяващо грозни бобри. Може да звучи фантастично, но не е зле да споменем, че в централната градска част поне, може да се търси вариант кошовете да отидат под земята, както и в много градове по света. По-реалистично е кошовете ни да са като в Бургас, Варна. Модерна система, при която кошовете се вдигат директно от колата. Трябва да има различна стратегия за обслужване на отделните квартали. Не може в тесни улици да влизат огромни отвратителни камиони, които изливат цялата помия под себе. И разделното събиране да не остава в сферата на научната фантастика.

Какво бихте казали за селата в община Смолян?

Те са обезлюдени. Все пак останали са някакви хора тук и там, в повечето случаи на пределна възраст, но вече има напълно обезлюдени села. Не се случва нищо в селата, защото те си имат дребни проблеми, но не трябва да се мисли, че инвестиция например за 2.6 км път до най-отдалеченото село Белев дол е неоправдана, понеже жителите били петима души. Това е реален проблем за тях, като се отстрани и жителите ще станат повече. Селата могат да се развият през туризъм и бутиково земеделие, с къщи за гости, земеделие като еко производство и животновъдство с качествен продукт. Когато ги подкрепяш като цялостен продукт, отделните сегменти един на друг си помагат в развитието. И най-важно е да се въведе метод, по който общината да посредничи за продажбата на продуктите. Фермерският пазар може да се осъществи с публично-частно партньорство, да се изградят складове за съхранение на тези продукти и да се направи борса. Екипът на кмета е много важен за решаването на всички проблеми. Този екип трябва винаги да търси мнението на потърпевшите, а не да спуска решение отгоре.

И накрая бихте ли казали повече за себе си?

Помагам на семейната ни фирма, работим доста дълго време в сферата на строителството. Като образование съм програмист, предстои да стана докторант по компютърни системи и системи за изкуствен интелект. Мисля, че това, което е важно да знаят хората за мен е, че винаги съм разчитал и ще разчитам на правилният екип за всяка една дейност. Всяко решение трябва да е ясно кой го е взел, да е прозрачен целият процес, да не се скрива това зад Общинския съвет. Така решенията не винаги може да са в правилната посока, допускат се и грешки, но лесно могат да се коригират и е ясно кой носи отговорността за тях. Аз умея да изслушвам хората и да търся решение. Научен съм на труд и отговорност. Искам да осъществя стратегия „Ефективен Смолян“ с качествен екип и детайлна програма за всички сектори.

Време е за ново начало с номер 57 в изборния ден!

dps

savet

drugi

mincho

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Пресцентър ДПС – Смолян

Вирни се горе