Микрофонд на 10 години

Микрофонд  на 10 години

Финансовата институция, в която „Фонд за икономическо развитие Сорос” притежава 35%, навърши десет години от началото на микрофинансирането в България. Празника ще бъде отбелязан в Смолян в хотел “Кипарис@” в петък със специална пресконференция и коктейл.

МИКРОФОНД стартира дейността си през 1999 година в град Смолян с цел да финансира предприемчивите българи, които нямат достъп до банков ресурс.

Първоначално финансирането бе осигурено от „Фонд за икономическо развитие Сорос” в сътрудничество с Обединена Българска Банка и Райфайзенбанк България.

След 2003 година дружеството привлече ресурс за над 5 000 000 евро от международни финансови институции, сред които Deutsche bank, Dexia Microcredit Fund, Oikocredit.

За периода на своето съществуване, МИКРОФОНД е подпомогнал финансово 9 000 предприемачи и земеделски производители в цялата страна. Сумата на отпуснатите кредити е 57 000 000 лева.

През 2006 в резултат на съвместна инициатива между Католически служби за помощ-България, Устои АД, Микрофонд АД и Американската агенция за международно развитие се осъществи проект „Алианс за подпомагане бизенс развитието на ромската общност в България”. В резултат МИКРОФОНД подкрепи бизнес идеи на 275 представители на малцинствата в 7 региона в България на обща стойност – 1 043 000 лева.

В стремежа си към разширяване на финансовите и социални услуги, които предлага, през 2009 година, МИКРОФОНД подписа меморандум със Звеното за управление на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместна инициатива на МРРБ и Програмата на ООН за развитие, за осигуряване на облекчен достъп до кредити за собствениците жилища в одобрените за саниране жилищни блокове по проекта.

В допълнение, финансова институция ще консултира безплатно семействата, как да планират своите разходи, спестявания и заеми и да изградят умения за по ефективно управление на доходите си. Партньори в това начинание са международната организация HABITAT for humanity, а материалите за обученията са разработени от „Микрофинансов център Полша” с подкрепата на фондация Citigroup

Вирни се горе