Междуведомствената комисията ще обсъди в четвъртък подкрепа от държавата за най-нуждаещите се обекти, пострадали от наводненията

Междуведомствената комисията ще обсъди в четвъртък подкрепа от държавата за най-нуждаещите се обекти, пострадали от наводненията

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ще проведе заседание в четвъртък, 10 февруари, на което ще бъдат разгледани и предложени за финансиране от правителството най-нуждаещите се от ремонт обекти, пострадали от наводненията през декември м.г. Комисията работи изключително активно, без допускане на забавяне на разглеждането на спешните проекти и в тясно сътрудничество с Министерството на финансите. Общите искания, постъпили в Комисията, са на стойност близо 90 милиона лева, отделно от тях има изостанали от изминали периоди нефинансирани обекти за още 425 милиона лева. Спешно финансиране от правителството приоритетно ще получат обекти, представляващи най-голяма потенциална опасност и за които е представена надлежна проектно-сметна документация.

Анализите показват, че лошото поддържане на реките през последните десетилетия е главната причина за авариите. Друг рисков фактор е отдаването на концесия на добив на инертни материали от коритата на реките, което се извършва в разрез с техническите нормативи и води до промяна на хидравличния режим на реките.

Вирни се горе