Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита в област Смолян

Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита в област Смолян

В изпълнение на заповед на областния управител Емил Хумчев, междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита в област Смолян. Комисията бе председателствана от заместник областният управител на Смолян Явор Руженов и в нея участваха представители на Областна администрация, РИОСВ-Смолян, ПБЗН –Смолян, Басейнова дирекция- "Източнобеломорски район"-Пловдив и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“-Благоевград.

При огледите на място е установено, че в резултат на последните наводнения от месец декември 2021г., много от речните корита са затлачени с голямо количество наноси. Комисията е изготвила протокол с проблемните участъци. Необходимо е да бъдат отпуснати средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за да бъдат изготвени проекти и да се извърши почистването на наносите.

Вирни се горе