Международна визита на младежкото пространство в Смолян

Международна визита на младежкото пространство в Смолян

Днес в младежкото пространство на „Млади изследователи за младежко развитие“ се проведе събитие, което беше посетено от 30 участници от 10 страни. Посещението е част от обучение по Еразъм+, което се организира от 12-20 ноември 2019 в к.к Пампорово. Младежките работници участват в обучение TC “Youth workers for Peaceful Conflict Transformation”. Основните теми на обучението са свързани с мир, ненасилие, управление и трансформация на конфликти по мирен път. Акцентът на проекта е поставен върху ролята на младите хора в трансформирането на конфликти по мирен път, чрез обучение на младежки работници. Младежите са от България, Армения, Грузия, Азербайджан, Украйна,Румъния,Северна Македония, Хърватска и Сърбия.

Освен това проектът ще доведе до подобряване на компетенциите на младежките работници(знания, умения) в работа като мултипликатори и активисти за изграждане на мира, използващи неформалните инструменти за образование/за дейности след приключване на курса в техните местни общности/. „Успешното решаване на конфликти ще доведе до личния растеж и развитие на участниците и желанието да продължат обучението си през целия живот.“ споделиха от МИМР.

Вирни се горе