МЕЖДУНАРОДНА ЛИДЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В СМОЛЯН

МЕЖДУНАРОДНА ЛИДЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В СМОЛЯН

В сесийната зала на община Смолян се проведе среща на млади лидери от различни сфери на обществения живот на осем държави. Събитието бе част от проекта 2022-1-BG01-KA153-YOU-000064287 "Води ме нагоре", финансиран по програма Еразъм+. 32-ма млади лидери се срещнаха с успели техни връстници от неправителствения сектор, политиката, частния бизнес и образованието.

Специални гости на събитието бяха пионерът на неформалното образование в Смолян Валентин Кехайов, областният координатор на най-голямата младежка политическа организация в Пловдивска област Владимир Пильов, младият председател на смолянския общински съвет Ангел Безергянов и други доказани млади лидери от региона. Те разказаха на участниците в конференцията за това, кое ги е вдъхновило да се развиват като лидери и кои са били техни ролеви модели. Освен това описаха най-ценните качества, които са им помогнали по този път и как са възпитали тези качества в себе си. В последвалата дискусия те споделиха с участниците някои от най-интересните ситуации, в които са попадали като лидери, как са се справили с тях и какви поуки са си извадили.

Вирни се горе