Международен Ден на учителя

Международен Ден на учителя

Днес в над 100 страни в света се отбелязва Международният ден на учителя. На 5 октомври 1966 г. е приет документ, който се отнася до статута на учителя, а през 1994 г. Организация на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) го обявява за Международен ден на учителя. В България е обявен с Решение 697/29 септември 2006 г. на Министерския съвет. Тази година инициативата в партньорство с ЮНЕСКО и Международната организация на учителските синдикати преминава под надслов “Учители за равенство между половете“. Много учителски организации в целия свят отбелязват празника с различни дейности, с които ще призовават за по-добри и справедливи условия на труд и за равен достъп до качествено образование.

Вирни се горе