Местни институции станаха домакин на международни визити

Местни институции станаха домакин на международни визити

Младежи и младежки работници от Испания, Северна Македония, Румъния и България проведоха серия от работни срещи и дискусии с представители на местната власт и няколко държавни институции от област Смолян. Събитията са част от проекта "Перфектното CV" 2021-1-BG01-KA152-YOU-000020418, финансиран по програма Еразъм+. В рамките му младежите получиха консултация от кариерни експерти, психолози и служители на Агенцията по заетостта Смолян на тема -как да изберат най-добрата за тях професия, как да се информират за динамиката на пазара на труда и съвременните изисквания на работодателите и да отговорят на тях по най-добрия начин. Също така младежите обсъдиха с местни кариерни експерти успешни стратегии за писане на мотивационно писмо, на изготвяне на професионално портфолио и подготовка за интервю за работа. Те получиха ценни съвети за това как да изглеждат по-уверени на такива интервюта и как успешно да преговарят за по-добри условия със своите бъдещи работодатели. Особено внимание бе отделено на темата за фалшивите обяви за работа, правата на работниците и как младежите да разпознаят потенциална измама. През последните години, благодарение на активната работа на местните младежи организации, община Смолян се превърна в един от най-големите центрове на неформалното образование в страната.

Вирни се горе