Местен референдум референдум в Златоград на 9 юли

Местен референдум референдум в Златоград на 9 юли

Общински съвет Златоград насрочи местен референдум на 09.07.2023г., по въпросите, формулирани от инициативния комитет .

Допитването до жителите на Златоград ще бъде относно общинския пазар и неговото местоположение.

Декларирам готовността си да изпълня всичките си задължения по подготовката и организирането на допитването, отбеляза кметът Мирослав Янчев.

Разчитам на разумен и конструктивен диалог между всички заинтересовани, защото това е ангажиментът ни към хората – от уважение към тях и институциите, които представляваме, заяви Янчев.

Местният референдум ще бъде по 3 въпроса, на които трябва да се отговори с ДА или НЕ:

Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоустрояването (улици, водопроводи, канализация и др.) в Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение че има съществуваш такъв?

Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

Вирни се горе